מיקרוסקופ

מגוון דגמי מקרוסקופ ייעודי לשימוש באינקובטור לתיעוד התפתחות תאים ביולוגים שונים
Lumascope Family