איתור מרכזים רפואים

קישור לאתר המאפשר לחולים עם מכשיר מושתל לאתר את המרכז הרפואי הקרוב ביותר למקום בו הם שוהים בעולם