מקפיאים לאחסון חומרים נפיצים

Thermo scientific Logo
מקפיא לאחסון חומרים נפיצים
אפשרות למקפיא משולב עם מקרר