מקפיאים לאחסון חומרים דליקים

Thermo scientific Logo
מקפיא לאחסון חומרים דליקים
אפשרות למקפיא משולב עם מקרר