מקפיאים מעבדתיים 40- מעלות צלסיוס

Thermo scientific Logo
מקפיאים מעבדתיים בנפחים שונים