דיסיקטור מרובע עם ווקום

מגוון דיסיקטורים עם ווקום בנפחים שונים