EPT

מגוון של קטטרים דיאגנוסטיים המשמשים לזיהוי של הפרעות שונות  בקצב הלב וקטטרים טיפוליים המשמשים לאבלציה ( צריבה של הלב) ע"י גנרטור השולח אנרגיה של גלי RF לצריבה של הנקודה/ות המתאימות בשריר הלב.